Boyun Fıtığı

Boyun Fıtığı

Boyun Fıtığı

Boyun fıtığı nedir?

Omurgamızın boyun kısmı, yedi adet omurdan oluşur ve hareket kabiliyeti en fazla olan bölümdür. Omurlar arasında yer alan disk yapılarının içeriğinin, omuriliğin ya da sinir köklerinin yer aldığı bölüme doğru yer değiştirmesi ile boyun fıtığı ortaya çıkar. Boyun fıtığının tanısı, hastanın ayrıntılı olarak muayenesi ile başlar. Manyetik rezonans görüntüleme tanı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sinir basısı olan hastalarda tanıyı destelemek ve ayırıcı tanı için elektrofizyolojik incelemeler de (EMG) kullanılabilir.

Belirtiler nelerdir?

Boyun ağrısı, boyunda düzleşme veya eğiklik, kola yayılan ağrı, kollarda uyuşma yanında duyu, motor ve refleks değişiklikleri, kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, duyu kayıpları, yürümede güçlük gibi omurilik hasarı bulguları olabilmektedir.

Tedavi:

Hastalar öncelikli olarak doğru değerlendirilmeli ve uygun hastalarda ameliyatsız tedaviler denenmelidir. Boyunluk kullanılarak istirahat, ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar yanında fizik tedavi uygulamaları denenmelidir. Bazı hastalarda sinir köklerinin rahatlaması amacı ile boyun bölgesine enjeksiyon yararlı olabilir. Sinirlerin ileri derecede etkilendiği hastalar ile konservatif tedaviden yarar görmeyen hastalara cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Cerrahinin temel amacı diskin sinire basan bölümünün çıkarılmasıdır. Boyun fıtığı ile ilgilide birçok ameliyat tekniği mevcuttur. Her hasta doğru olarak değerlendirilmeli ve hasta için en uygun teknik tercih edilmelidir.