Doktorlarımız

Prof. Dr. Erden ERTÜRER

Uzmanlık Alanları
 
Ortopedi ve Travmatoloji
 
Diğer Alanlar
 
– Eklem hastalıkları ve Artroplasti
– El cerrahisi
– Spor yaralanmaları
– Omurga Cerrahisi
– Artroskopik Diz Cerrahisi
– MAKOplasty (Robotik diz cerrahisi)
– Dizde Cerrahi Dışı Tedaviler
– Diz Çevresi Spor Yaralanmaları
– Diz Bağ Cerrahileri
– Diz Kıkırdak Ameliyatları, Kıkırdak Üretimleri ve Nakilleri
– Menisküs Cerrahisi, Tamirleri, İmplantları ve Transplantasyonları
– Diz Çevresi Kırıkları
– Diz Yüzey Kaplama Protezleri, Kısmi Protezler ve Total Protezler
– Dizin bozukluklarını düzeltici ameliyatlar
 
Eğitim ve Deneyim
 
Lisans / Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / 1996
Tıpta Uzmanlık / Ortopedi ve Travmatoloji Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi / 2002
Doçentlik / Ortopedi ve Travmatoloji / 2012
El Cerrahisi Uzmanlığı /2012
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı:
Torakolomber Vertebra Kırıklarının Konservatif Tedavisi
Danışman: Doç. Dr. İrfan Öztürk
Başarılı Olduğu Yeterlilik Sınavları:
Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) Yeterlilik Sınavı 2009
 
Görevler:
 
Uzmanlık Öğrencisi Doktor Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Op. Dr. Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi
Op. Dr. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Tabip Asteğmen Askeri Hastane
(30 Yataklı Seyyar Cerrahi Hastane) – Siirt
Op. Dr. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
II. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Doç. Dr. İstanbul Medipol Üniversitesi
Medipol Mega Hastanesi
Doç.Dr. İstanbul Bilim Üniversitesi
Şişli Florence Nightingale Hastanesi
Doç. Dr. İstinye Üniversitesi
Liv Hospital
 
Ödüller
 
1. 1998 – ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ 100.YIL POSTER OTURUMU – İkincilik Ödülü:Mehmet Tezer, Erden Ertürer, Cüneyt Erken, İrfan Öztürk. Torakolomber vertebra kırıklarının cerrahi tedavisi ve sonuçları.

2. 2007 – XII. AKİF ŞAKİR ŞAKAR BİLİM ÖDÜLLERİ Klinik Çalışma Dalında üçüncülük ödülü:İrfan Öztürk, Erden Ertürer, Metin Uzun, Şenol Akman, Faik Seçkin. Humerus diafiz kırıklarının konservatif tedavisinde fonksiyonel breys uygulamasının etkinliği.

3. 2013- ‘OSTEOSYNTHESE INTERNATIONAL 2013’ En iyi poster ödülü: E. Erturer, M. Sonmez, F. Seckin, A. Seker, M. Tezer, I. Ozturk “Radiological outcomes of intramedullary hip nail osteosynthesis of the geriatric population”

4. 2013 – ’’Erken Başlangıçlı Idiopatik Skolyozda Modifiye Uzayan Rod Tekniği” Başlıklı Çalışma ile Poster Bildiri Dalında Birincilik Ödülü. Ç.Öztürk, M.Enercan, S.Kahraman, G.Gümüşsuyu,R.E.Ertürer,H.B.Gökçen, R.Soydan,A.Alanay, A.Hamzaoğlu. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim -3 Kasım 2013, Belek, Antalya
 
Sertifikalar
 
Temel Mikrocerraki Kursu İstanbul / 1999
III. İnfantil Kalça Ultrasonografisi Okuma Değerlendirme Kursu İstanbul / 2000
İleri Yaşam Desteği I.Dönem Eğitim Programı İstanbul / 2002
Vertebra Kırıklarının Tedavisinde Vertebroplasti Ve Kifoplasti Kursu Ankara / 2003
I. Semi İnvazif Spinal Cerrahi Kursu Ankara / 2004
I. Ayak Ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu İstanbul / 2005
II. Minimally İnvazive Spinal Surgery Cadaver Course Ankara / 2005
Parmaktan Omuza 2. Üst Ekstremite Kursu Antalya / 2006
Temel Bilimler Araştırma Okulu Kuşadası / 2006
İleri Omurga Kursu İstanbul / 2006
AO-Principles In Operative Fracture Management Ankara / 2007
Omuz Ve Dirsek Cerrahisi Derneği Çekirdek Müfredat Kursu İstanbul / 2007
25. Travma Resüstasyon Eğitmen Kursu İstanbul / 2008
Artroplastide Ameliyat Öncesi Planlama İstanbul / 2008
Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı – Eğitmen İstanbul / 2009
V. Temel Artroplasti Kursu Ankara / 2009
AO-Advances İn Operative Fracture Management Romania / 2009
AO-Advances İn Operative Fracture Management Ankara / 2009
Advanced Minimally İnvasive Surgical Techniques İn Lumbar And Thoracic Spine USA / 2009
Bilimsel Çalışma Planlam Ve Sunum Teknikleri Kursu İstanbul / 2009
Sağlık Hukuku Eğitim Programı İstanbul / 2010
Current Concepts And Controversies In Orthopeadic Surgery Ankara /2010
Instructional Course Hip Germany / 2010
Çekirdek Eğitim Programı – Klinik Gözden Geçirme Kursu – Eğitmen İstanbul / 2010
AO-Advances In Operative Fracture Management – Faculty Ankara / 2010
Travma Resüstasyon Kursları – Eğitmen İstanbul / 2009-2010
Surgical Techniques in the Degenerative Lumbar Spine Instructional Course Spain / 2011
6.Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu İstanbul / 2011
Çekirdek Eğitim Programı – Klinik Bilgi Yenileme Kursu – Eğitmen İstanbul / 2011
Midas Rex Hands on course İstanbul / 2011
AO-Principles In Operative Fracture Management – Faculty Ankara / 2012
Politravma Kursu İstanbul / 2012
III. Çekirdek Eğitim Programı – Klinik Bilgi Yenileme Kursu – Eğitmen İstanbul / 2012
Osteosynthese International 2013 – Oturum Başkanlığı Çeşme / 1013
Totder Set Toplantıları, Bel Ağrısı Paneli – Konu: Pediatrik Hastalarda Bel Ağrısı Nedenleri Ve Tanı Algoritması – Konuşmacı İstanbul / 2014
Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması Konu: Büyüyen omurga – Tanım ve Klinik Seyir – Konuşmacı İstanbul / 2015
Türk Artroplasti Kongresi – Konuşmacı Antalya / 2015
Marmara Omurga Grubu Toplantıları – Konuşmacı İstanbul / Mart, 2016
AO Master Course İzmir 2016
Marmara Omurga Grubu Toplantıları – Konuşmacı İstanbul / Ekim, 2016
26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi –Spondilopitazda Redüksiyon – Konuşmacı Antalya / 2016
26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi – Subtrokanterik ve Ters Oblik Kırıklar – Konuşmacı Antalya /2016
Baltalimanı Ortopedi Günleri – Konuşmacı İstanbul / 2016
Türk Omurga Derneği – Çekirdek Eğitim Programı ve Eurospine Diploma Kursları – Kurs 2 – Konuşmacı İstanbul /2017
 
Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri
 
1- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
2- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTDER)
3- Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK)
4- Türk Omurga Derneği(TOD)
5- Ekstremite Rekonstrüksiyonu Ve İlizarov Yöntemleri Uygulama, Geliştirme Derneği (ASAMİ TÜRK)
6- AO Alumni Association(AO)
7- Türk El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
8- Kalça Diz Artroplasti Derneği