Doktorlarımız

Prof. Dr. Erdal Karaöz

Uzmanlık Alanları

Histoloji-Embriyoloji, Kök Hücre, Gen Terapi ve Doku/Organ Mühendisliği

Diğer Alanlar

• Hücresel tedavi
• Kök Hücre
• Kanser Kök Hücresi
• Doku/Organ Mühendisliği
• Gen Tedavileri
• Kişiye özgün tedavi
• Onkogram

Eğitim ve Deneyim

• Lisans: Dicle Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Böl., 1986.
• Yüksek Lisans: Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD,1989.
• Doktora: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji AD,1994.
• Doçentlik: Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji- Embriyoloji AD, 1996.
• Profesörlük: Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi Histoloji- Embriyoloji AD, 2002.
• 2003-2014: Kocaeli Üniversitesi, Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (Kurucu Müdür), KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök • • • Hücre Anabilim Dalı (Kurucu AD Bşk.).
• 2005: Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center, Boston/ABD

Akademik Görevler

• SDÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Ocak1997-Ekim2003).
• SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2000).
• SDÜ Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatör Yardımcılığı (1996-1998).
• SDÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (1997).
• Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2002-2006).
• SDÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yönetim Birimi Üyeliği (2003-Ekim2003).
• KOU Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2012).
• KOÜ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (29.09.2004-26.06.2007)
• KOÜ Senato Üyeliği (29.09.2004-26.06.2007).
• İ.Ü Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Metabolizma ve Diyabet
• Araştırma ve Uygulama Birimi Bilim Kurulu Üyeliği (2006-…).
• KTÜ Teknopark ATİ Teknoloji Bilim Kurulu Üyeliği (2006-2008).
• KOÜ Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2006-2014).
• KOÜ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2014).
• KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı Bşk. (23.03.2010-2014).

Bilimsel Danışma Kurulu Üyelikleri

– SDÜ Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı (Ocak1997-Ekim2003).
– SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (1997-2000).
– SDÜ Tıp Fakültesi Dönem II Koordinatör Yardımcılığı (1996-1998).
– SDÜ Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği (1997).
– Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği Uzmanlık Eğitimi Değerlendirme Komisyonu Üyeliği (2002-2006).
– SDÜ Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Yönetim Birimi Üyeliği (2003-Ekim2003).
– KOU Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2003-2012).
– KOÜ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (29.09.2004-26.06.2007)
– KOÜ Senato Üyeliği (29.09.2004-26.06.2007).
– İ.Ü Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Metabolizma ve Diyabet Araştırma ve Uygulama Birimi Bilim Kurulu Üyeliği (2006-2014).
– KOÜ Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2006-2014).
– KOÜ Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2014).
– KOÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kök Hücre Anabilim Dalı Bşk. (23.03.2010-2014).
– Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Araştırma Merkezi Sorumlusu (1.10.2014- ).
– Liv Hospital (Ulus) Etik Kurul üyesi (15 Ekim 2014- ).
– Liv Hospital Rejeneratif Tıp Kök Hücre Üretim Merkezi Sorumlusu (21.11.2014- ).
– Liv Hospital Tıbbi Yürütme Kurulu Üyeliği (29.4.2015- ).
– Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği (21.03.2015- ).