Eklem rekonstrüksiyonu ve Artroplasti

Eklem rekonstrüksiyonu ; fonksiyonunu kaybetmiş, ağrıya neden olan yada travma ve dejenerasyon gibi nedenlerle işlevini eskisi gibi yerine getiremeyen eklemlerin cerrahi müdahale ile yeniden şekillendirilmesidir. Bu yeniden şekillendirme eklemdeki probleminin derecesi göz önüne alınarak osteotomiden ( eklem yüzeyini değiştirmeden kemik müdahalesi), total eklem artroplastisine (tüm eklem yüzeyinin değiştirilmesi) kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

Osteotomiler: Yaş, genetik yatkınlık , doğumsal ve gelişimsel rahatsızlıklar , travma ve kötü kullanma gibi birçok neden ile artan eklem dejenerasyonunun önlenmesi veya yavaşlatılması amacıyla eklem çevresi kemiklere yapılan müdahalelerdir. Bu amaçla, çocukluk çağındaki doğuştan kalça çıkığından , ileri yaşlarda meydana gelen diz eklemi kireçlenmesine kadar hemen her yaş ve ekleme müdahale mümkündür.

Artroplasti: Temelde bir eklem yüzeyi yenileme işlemidir. İleri derecede bozulmuş, ağrı ve fonksiyon kaybı yaratan yada travma sonucu yeniden şekillendirilmesi mümkün olmayacak şekilde zarar görmüş olan eklem yüzeylerinin yenilenmesini kapsar. Bu amaçla el ve ayak parmaklarından kalça, diz ve omuz eklemine kadar hemen tüm eklemlere protez uygulanabilmektedir.
Günümüzde ileri teknoloji ürünü olarak geliştirilen protez dizaynı , materyalleri ve uygulanan modern cerrahi teknikler sayesinde protez ömürleri uzatılmıştır. Total eklem protezleri tedavide son basamaktır. Diğer tüm konservatif (cerrahi dışı) yöntemler denenip sonuç alınamayan hastalarda uygulanmaktadır. Ancak eskiden olduğu gibi artık günümüzde eklem protezi uygulamaları için yaş sınırı yoktur. Çocukluk çağında yeterli tedavi edilememiş ve kemik gelişimini tamamlamış 20’ li yaşlardaki kalça çıkıklı hastalarımızdan , ileri yaş osteoartritli (kireçlenme) hastalarımıza kadar çok geniş yaş grubundaki hastalarımıza total eklem protezleri kullanılabilmektedir.