Kifoz

Kifoz

Kifoz nedir?

Normal omurga yandan bakıldığında iki tane görülebilir eğrilik vardır. Omuzlardan göğüs kafesine uzanan üst tarafta ‘kifoz’ olarak adlandırılan bir eğrilik bulunur, lomber bölgede de bunun tam tersi ‘lomber lordoz’ olarak bilinen bir eğrilik yer alır.

Normal torasik omurga 1. vertebradan başlayıp 12. vertebraya uzanan, 20 ile 45 derece arasında açılı, hafif bir kifoza sahiptir. Üst omurganın bu eğriliği 45 dereceyi aşarsa “hiperkifoz” olarak adlandırılır. Kifoz sebebi tam olarak bilinmemekle beraber multifaktöriyel olduğu düşünülmektedir ve erkeklerde daha sık görülür.

Risk faktörleri ve belirtiler nelerdir?

Duruşu kötü olan, ergenlik çağındaki kızlar postürel kifoz riski altındadır. 10 ila 15 yaşları arasındaki erkek çocuklarda ise Scheuermann kifozu görülme riski daha fazladır. Osteoporozu olan yaşı ilerlemiş yetişkinlerde omurga kırıkları sonrası kifoz gelişebilmektedir.

Hastalar genellikle sırttaki şekil bozukluğu ve kamburluktan aynı zamanda şiddetli sırt ağrılarından yakınmaktadırlar. Çok ileri kamburluklarda omurilik kanalına oluşan bası sonucu sinirlerin çalışmasında bozukluk olabilmektedir. İleri şekil bozukluklarında akciğerlerdeki basının artmasına bağlı olarak solunum problemleri yaşanabilmektedir.

Tedavi:

Düşük dereceli kamburluklarda gözlem sıklıkla ilk tedavi yöntemidir. Hastalar muayeneye her gelişte, direkt grafilerdeki farklar ölçülerek önemli değişiklikler kaydedilir. 45 dereceden fazla veya ilerleyici konjenital kifoz deformiteleri veya nörolojik güçsüzlükle beraber olan kifoz olguları sıklıkla cerrahi tedavi edilir.  Erken cerrahi yaklaşım genellikle en iyi sonucu verir ve eğriliğin ilerlemesini durdurur. Deformitenin tipine bağlı olarak yapılacak cerrahi girişim prosedürü de değişmektedir.

Korse: Deformite orta derecede ise ve hasta kemiksel gelişimini tamamlamamışsa korse tedavisi egzersiz programı eşliliğinde uygun hastalarda önerilebilir.

Cerrahi: Kifotik deformite ileri ise ve hastanın sırt ağrısı artmışsa cerrahi tedavi önerilebilir. Cerrahi tedavi ile ileri derecede düzelme sağlanır ve ameliyat sonrası korse kullanımı gereksinimi olmaz. Omurlara yerleştirilen vidalarının çubuklarla ile sabitlenmesi sonucu omurganın düzeltilmesi ve uzaması sağlanır.