Deformite Cerrahisi ve Ekstremite Uzatma

Ekstremite (kol ve bacak) rekonstrüksiyonu ; gerek yumuşak dokuyu (kas, tendon, bağ) gerekse kemik dokuyu ilgilendiren travma , tümör , enfeksiyon ve doğuştan veya sonradan meydana gelen deformiteleri içine alan geniş bir yelpazeyi içerir. Bu türden rahatsızlıkların tedavisinde multidisipliner yaklaşım ile farklı braşlar ile ortak çalışarak farklı cerrahi yöntemler ve teknolojiler kullanılır.
 
Eğrilik , kısalık , kaynamama , enfeksiyon ve yanlış kaynama birlikte veya tek başlarına görülebilir. Kol ve bacakta bir arada bulunan problemlerin sayısı arttıkça tedavi yöntemleri de karmaşıklaşır ve yeni yöntem ve teknolojiler gerektirir. Karmaşık problemlerin tedavileri kompleks yumuşak doku ve kemik rekonstrüksiyonlarını içerir. Bu türden rekonsksiyonlar için içten veya dıştan tespit ilkelerine dayanan cihaz ve aparatlar kullanılır. Özellikle kısalık, eğrilik, kaynamama ve enfeksiyon varlığında kullanılabilen ilizarow ve eksternal fiksatör bu yöntemlerden bazılarıdır.
Bu cihazlar sayesinde çoklu ameliyatlara gerek kalmadan zaman içerisinde yapılabilen ayarlamalar ile kısalığın giderilmesi, deformitenin düzeltilmesi ve kaynamanın sağlanması beraberce mümkün olabilmektedir.