Ön Çapraz Bağ Yırtıkları

Ön Çapraz Bağ

Ön Çapraz Bağ

Diz kemiklerini (femur ve tibia) bir arada tutan ve eklemin orta kısmında yer alan bağlardan birisidir. Alt bacak kemiğinin (tibia) üst bacak kemiğine (femur) göre öne kaymasını ve dönme hareketlerini engelleyerek dizde önemli bir stabilizasyon aracıdır. Genelde yaralanmalar dize alınan direk darbeler ve ani kontrolsüz burkulma hareketleri ile meydana gelir. Hastalar çoğu zaman dizde bir kopma veya patlama hissettiklerini ifade ederler. Bu travma sırasında diz içindeki menisküs, kıkırdak ve diğer bağlarda zarar görebilir. Erişkinlerde yaralanmalar bağın gövdesinden kopması şeklindeyken, çocuklarda yaralanma bağın kemiğe yapıştığı yerden bir parça koparması şeklinde olabilir. Yaralanma sonrası genelde ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı meydana gelir. Bu belirtiler birkaç gün ile birkaç hafta arasında gerileyerek yerini dizde güvensizlik ve boşalma hissine bırakır.
Ön çapraz bağ yırtığının tanısı hastanın yaralanma hikayesi, muayene bulguları ve MRI ile konulur. Genç, spor yapan ve aktif bireylerde tedavi genelde cerrahidir. İleri yaş grubu ve sedanter hayat tarzı olan bireylerde diğer tedavi yöntemleri denenebilir.Ön çapraz bağ yaralanmasının tedavisinde amaç, dizdeki boşluk ve emniyetsizlik hissini ortadan kaldırmak, kişinin spor veya zorlayıcı aktiviteler sırasında güvenle basabileceği bir diz elde etmektir. Ek yaralanmaları var ise tamir edilebilen menisküs yırtıklarını onararak ileriki yıllarda dizde oluşabilecek aşınma, yıpranma ve kireçlenmenin önüne geçmektir. Cerrahinin başka bir amacı
ise sporcuları, yaralanma öncesinde bulundukları kondüsyonlarına biran önce ulaştırmak ve dizde yeni yaralanmalar oluşmasını engellemektir.

Ön çapraz bağ cerrahisinde amaç yırtılan bağ yerine kişinin kendisinden veya kadavradan alınmış bağlar ile zarar görmüş olan ön çapraz bağ ın yeniden rekonstrükte edilmesidir. İşlemin hemen tamamı kapalı (artroskopik ) yöntemler ile yapılır. Cerrahi sonrası hızlı bir rehabilitasyon programı ile hasta erken dönemde yürümeye ve günlük aktivitelerini yerine getirebilmeye başlar. Ameliyat sonrası 6-9 aylık bir periyot sonrası kişi eski sportif aktivitelerine dönebilir.

Ön çapraz bağ yırtığı tedavisi bu konuda uzman bir ortopedist, fizik tedavi uzmanı, spor hekimi ve fizyoterapist eşliğinde yürütülebilecek multidisipliner bir süreç olup bir ekip çalışması gerektirir.