Skolyoz (Omurga Eğriliği)

Skolyoz

Skolyoz nedir?

Skolyoz, omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğriliğidir. Sağlıklı omurgada omurlar arkadan bakıldığında yukardan aşağıya düz bir hat şeklinde uzanır. Skolyozda ise omurlar sağa veya sola doğru yer değiştirir. Hastalık kız çocuklarında çok daha görülmektedir. Ülkemizde 2,5 milyonun üzerinde skolyoz hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Belirtiler nelerdir?

Omurganın yana doğru eğriliği, göğüs kafesinde asimetri, kürek kemiğinde tümsek olması, omuz ve kalçaların simetrik durmaması, sırt ve/veya bel ağrısı, nefes darlığı, bir omzun diğerine göre daha yüksekte olması skolyoz belirtileri arasında sayılabilir. İhmal edilmiş hastalarda erişkin döneminde; bel ve sırt ağrıları, kalp ve akciğer fonksiyon bozuklukları ortaya çıkabilmektedir.
Büyüme döneminde çocukların bedenlerinde hızlı değişiklikler meydana gelmekte ve çocuklar bu dönemlerde gizleyici olabilmektedir ve ebeveynler çocuklarındaki değişimleri fark edemeyebilirler. Kilolu çocuklarda veya dengeleli eğriliği olan çocuklarda dışarıdan görülen şekil bozukluğu farkedilemeyebilir. Bu konuda bir endişe varsa ve ailede daha önceden skolyoz tanısı olan birey varsa bir çocuk doktoru veya aile hekimine muhakkak başvurulmalıdır. Tanıyı kesinleştirmek için röntgen çektirmek gerekmektedir.

Tedavi

Eğriliğin miktarına ve kemik büyümesinin hangi aşamada olduğuna göre belirlenir. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa başarı oranı o kadar yüksek olur. 20 derecenin altında ve iskelet gelişimi tamamlanmaya yakın hastalarda sadece gözlem ve belirli aralıklarla kontrol yeterli olabilmektedir.

Korse: Korse daha çok eğriliğin artışının engellenmesi için kullanılmaktadır. Korse özellikle eğimin 30 dereceden az olduğu ve büyümenin devam ettiği çocuklarda etkilidir. Korse kullanımının etkisi 40 derece üstü eğriliklerde ve iskelet gelişimini tamamlanmasına uzun yıllar olan çocuklarda azalmaktadır.

Cerrahi: 40 derecenin üzerindeki eğriliklerde ve büyüme potansiyelinin devam ettiği hastalarda cerrahi tedavi tercih edilmektedir. Uygulanabilecek cerrahi tedaviler hastanın yaşına, eğrilik tipine ve karakterine göre farklılık göstermektedir. Kliniğimizde skolyoz cerrahisine yönelik tüm cerrahi işlemler, bu konuda tecrübeli hekimlerimiz tarafından yapılabilmektedir.

Felç riski var mıdır?

Skolyoz cerrahisinde hastaların en büyük korkusu bu ameliyat sonrası sinir hasarı oluşabilmesi ve felç kalma riskidir. Geçmişte yapılan ameliyatlarda ameliyat esnasında müdahalelerin omurilik üzerine etkileri anlaşılamazdı. Ancak ameliyatın sonuna doğru hastalar uyandırıldığında felç olup olmadıkları kontrol edilirdi. Günümüzde ameliyat sırasında sinirlerin işlevlerini sürekli olarak kontrol ettiğimiz “nöromonitorizasyon” işlemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Böylelikle ameliyat esnasında sinir hasarına neden olabilecek herhangi bir işlem olduğunda etki anında anlaşılır ve gerekli müdahale yapılabilir.

 

Bilgi ve Başvuru için Skolyoz tıklayarak alabilirsiniz